Kinh Nghiệm

  • Kinh nghiệm dân gian chữa nấc

    Trong y học cổ truyền, nấc thuộc phạm vi chứng “ách nghịch”, được chữa trị bằng nhiều biện pháp khác nhau…